C481823KBJJ – 2018 Jimmie Johnson Lowe’s / Kobalt 1:24th Darlington Throwback Chevrolet Camaro