C242265VALWB – 2022 William Byron #24 Valvoline 1:64th ZL1 Chevrolet Camaro