CX91965HJCL – 2019 Chase Elliott Hooters Spirits 1:64th ZL1 Chevrolet Camaro