GL10887-64 – 2020 Graham Rahal #15 Hy-Vee 1:64th IndyCar