S6401005 – 2021 Kasey Kahne #9 Karavan Trailers 1:64th Sprintcar