T242165ASHCL – 2021 Chase Elliott #24 ASHOC 1:64th Chevrolet Silverado